Opatrenia v súvislosti s COVID 19 – vstup do knižnice


Príďte si vybrať knihy, tešíme sa na Vás. Pri vstupe treba dodržať tieto podmienky: Do budovy knižnice je vstup povolený iba osobám, ktoré nejavia žiadne znaky respiračného ochorenia, či iných symptómov ochorenia COVID 19, nie sú v karanténe, ani nenavštívili rizikovú oblasť za posledných 14 dní. Každý, kto vstupuje do budovy knižnice je povinný použiť prekrytie horných aj dolných dýchacích ciest - ústa aj NOS. Na zakrytie tváre použite rúško, alebo šatku, šál, či nákrčník z vhodných materiálov. Nevhodné sú štíty a rúškoštíty - tieto nie sú považované ako dostatočné prekrytie dýchacích ciest. Povinnosť použiť prekrytie dýchacích ciest sa vzťahuje na všetkých návštevníkov knižnice, okrem detí do 3 rokov. Každý návštevník si musí pri vstupe vydezinfikovať ruky. Od 15.10.je potrebné aj dodržiavať maximálny počet návštevníkov: odd. pre dospelých 10, odd. pre deti a mládež 10, Čitáreň 2, Študovňa 1


Komentáre sú vypnuté.

© 2015 Malokarpatská knižnica v Pezinku | ITIT.sk