Seminár pre detských knihovníkov s Tiborom Hujdičom

V stredu 7. júna 2017 sa konal v Malokarpatskej knižnici v Pezinku seminár určený pre detských knihovníkov z Bratislavského samosprávneho kraja. Lektorom podujatia bol Tibor Hujdič, známy aj ako „pán Mrkvička“ – človek zaujímajúci sa o deti a mládež a nadšený pátrač po kvalitnej detskej literatúre.

Témou celého podujatia bolo najmä ako pracovať s deťmi a mládežou na druhom stupni základnej školy. Zvolenie problematiky vyplýva najmä z toho, že sa knihovníci vo svoje praxi stretnú nielen s deťmi v materskej škole, ale i na prvom stupni základnej školy. Počas trvania prvého stupňa „dohliada“ na čítanie detí pani učiteľka, ktorá ich má na všetkých predmetoch a môže ich tak motivovať k čítaniu. Čo však so žiakmi, ktorí prejdú na druhý stupeň, na každej hodine sa im mení vyučujúci a záujem o čítanie prudko klesá? Nielen o tomto nám rozprával lektor na seminári. Využil pritom priamu skúsenosť účastníkov, aby sme si v úlohe detí/žiakov vyskúšali modelové stretnutie určené pre žiakov piateho ročníka.

Prínos celého semináru je najmä vidieť v získaných nových kontaktoch a cenných poznatkov a informácií zo strany lektora. Pán Hujdič ukázal, ako je možné podujatia spraviť efektívnejšie a prínosnejšie, najmä ako zaujať a motivovať žiakov na druhom stupni ZŠ.  Pomocou analýzy zrealizovanej po každej modelovej hodine sme si vedeli ako účastníci zvážiť svoje možnosti a schopnosti.

Dovolím si tvrdiť, že seminár sme si užili a naučili sa veľa cenného pre budúcu (nielen knižničnú) prax, ale aj pre vlastné deti. A najmä vidieť v čítaní celoživotnú zručnosť.

(Mgr. Júlia Štefeková)© 2015 Malokarpatská knižnica v Pezinku | ITIT.sk