modranska: Prestreté – výstava Jakuba a Mariána Lišku

modranska je keramická dielňa zaoberajúca sa tvorbou ručne robenej úžitkovej keramiky, najmä modranskej majoliky a kameniny. V spolupráci s modranskými remeselníkmi a dizajnérmi z celého Slovenska oživuje tradičné tvary a vzory, vymýšľa aj nové návrhy a vytvára tak originálnu, modernú keramiku zachovávajúcu tradície a krásu starého hrnčiarstva.

Keramika z dielne modranska je moderná a jednoduchá, no zároveň v sebe nosí skúsenosť a krásu tradičnej modranskej či habánskej keramiky. Staré vzory a tvary sú prispôsobené dnešným potrebám a dizajnu.

Marián Liška sa vyučil v slávnej modranskej keramickej školy, kde po ukončení štúdia zostal pracovať ako hrnčiar a neskôr aj ako majster. V roku 1990 si založil vlastnú dielňu, ktorá sa neskôr stala základom dielne modranska.

Jakub Liška študoval keramiku, architektúru a dizajn na ŠÚV a VŠVU v Bratislave a University of Plymouth. V roku 2009 vrátil do otcovej dielne a priniesol nové postupy a nápady.

Obaja spolupracujú s vynikajúcimi remeselníkmi a dizajnérmi, ktorí získali niekoľko národných cien za dizajn, ceny pre najlepších hrnčiarov v bývalom Československu, aj na súťažiach a výstavách po celom svete, napr. Renáta Krajčovičová, Marta Snohová, Igor Mesík, Katarína Gážiová.

9. júna 2017 ste sa s Jakubom Liškom mohli stretnúť aj na vernisáži výstavy jeho a otcových diel, ktorá sa konala v rámci Keramických trhov organizovaných Malokarpatským múzeom v Pezinku.

Výstava keramiky pod názvom Prestreté potrvá do 29. júna 2017. Navštíviť ju môžete počas stránkových hodín knižnice.© 2015 Malokarpatská knižnica v Pezinku | ITIT.sk